Controllers versus accountants

Controller versus Accountant: verschillen en overeenkomsten.

 

Een Controller en een Accountant zijn beiden financieel deskundigen, die voor een groot gedeelte dezelfde theoretische achtergrond hebben.
Toch is hun rol heel verschillend. We hebben de grootste verschillen voor je op een rijtje gezet:

Controller

§  Financieel deskundige bij een administratiekantoor of intern in een bedrijf

§  Gericht op de historie en toekomst

§  Generalist, breed bezig

§  Diepgaandere relatie

 

§  Werkzaamhedenmeer van bedrijfskundige en economisch van aard

 


Accountant (niet verplicht voor elke onderneming!)

§  Financieel deskundige bij een accountantskantoor

§  Meer gericht op de historie

§  Werkzaam voor meerdere bedrijven

§  Specialist. Smal(ler) bezig

§  Werkzaamheden economischer van aard


Plaats van de Controller binnen de organisatie

De Controller acteert dus binnen een bedrijf, maar waar vinden we hem in de organogram? De Controller rapporteert aan de Financieel Directeur die tegenwoordig ook vaak CFO (Chief Financial Officer) wordt genoemd. Hij kan lid zijn van het managementteam of deel uitmaken van een stafafdeling. Vaak valt de financiële administratie onder de verantwoordelijkheid van de Controller, maar niet altijd. Het komt ook voor dat ondersteunende diensten zoals Personeel en Organisatie (P&O oftewel Human Resource Management), Facility Management en ICT aangestuurd worden door de Controller. In grote bedrijven met meerdere divisies of business units kunnen dus meerdere Controllers werkzaam zijn.

Raedenburg Controle kan ook op opdrachtbasis en op interimbasis accountants- en controllingwerkzaamheden voor (non)profit organisaties uitvoeren.