Administratieve organisatie

Ieder ondernemer wil graag dat zijn of haar onderneming op zo'n wijze is georganiseerd dat het optimale rendement wordt gehaald en dat het maximale uit de medewerkers en haar organisatie wordt gehaald.

Dit is alleen mogelijk als de organisatie op de juiste wijze is ingericht. Hierin kan Raedenburg Advies een belangrijke rol spelen voor de klant.

Adviseurs van Raedenburg Advies en Raedenburg Controle kunnen de gehele administratieve organisatie beschrijven en invoeren binnen uw organisatie. Dit gebeurt aan de hand van gesprekken met de ondernemer en medewerkers. Periodiek kan de werking van de administratieve organisatie getoetst worden. Bij controle-plichtige cliënten gebeurt dit jaarlijks en bij cliënten die niet controle-plichtig zijn kan dit op verzoek getoetst worden.