Administratie

Raedenburg Administratie

Veel ondernemers zien hun financiële administratie als een lastig maar noodzakelijk kwaad. Bij Raedenburg Administratie zien wij het verzorgen van uw administratie als een uitdaging. U kunt bij ons terecht voor alle werkzaamheden op het gebied van financiële administratie.
Of het hierbij gaat om het opzetten of het voeren van administraties.

Ook als u zelf uw administratie per computer verwerkt kunnen wij u opleiden en begeleiden. Op basis van uw behoefte worden onze diensten afgestemd en nooit andersom. Ook worden samen met u afspraken gemaakt over tussentijdse verslaglegging en het samenstellen van de jaarrekening.

Regelmatig en steeds vaker doen zich situaties voor waardoor ondernemingen of organisaties (extra) capaciteit, kennis en ervaring wensen in te huren. Wij hebben de beschikking over die capaciteit in de vorm van deskundig talent, met bewezen kwaliteiten en ervaringen. Onze expertise op het gebied van (interim) adminstrateur/boekhouder is gebaseerd op ervaring bij (multi-) nationale bedrijven, overheid en organisaties in de profit- en non-profit sector.