Wanneer een accountantsverklaring nodig?

Wanneer bent u een accountantsverklaring nodig?

Regelmatig is sprake van onduidelijkheid over de wettelijke plicht tot accountantscontrole.

Een hardnekkig misverstand in deze is dat een accountant altijd verplicht is om de jaarrekening te controleren van een rechtspersoon (BV, NV of buitenlandse vennootschap als Ltd en GmbH).
Dit is zeker niet het geval.

Wanneer is dan wel sprake van een wettelijk verplichte accountantscontrole?

De wet onderscheidt drie soorten rechtspersonen: klein, middelgroot en groot. Alleen voor de laatste twee categorieën is een accountantscontrole verplicht. Voor kleine rechtspersonen kan dus ook een ander dan een accountants de jaarrekening opstellen. Feit is wel dat een accountant door zijn opleiding en ervaring expertise heeft op het gebied van verslaggeving.

Wanneer voldoet uw onderneming aan de criteria van een middelgrote rechtspersoon?
Dit is het geval indien aan twee van de volgende drie criteria voldaan wordt:
1. balanstotaal is goter dan of gelijk aan 4,4 miljoen euro;
2. netto-omzet is groter dan of gelijk aan 8,8 miljoen euro;
3. er zijn 50 werknemers of meer. Het merendeel van de rechtspersonen in Nederland is aan te merken als kleine rechtspersoon.
Daarbij komt dat de accountant van rechtspersonen die tegen de criteria van middelgrote rechtspersoon aan zitten zal wijzen op de wettelijke controleplicht.

Wanneer een accountant inschakelen?
- middelgrote en grote rechtspersonen (wettelijk verplichte accountantscontrole);
- meerdere (3 tot 5+) BV?s in één structuur en/of consolidatieplicht (fiscale eenheid);
- inbreng van een eenmanszaak of vof in een BV (accountantsverklaring verplicht!);
- als de bank vraagt om een accountantsverklaring;
- waardering van een onderneming bij inkoop of overdracht;

De grens voor de inschakeling van een accountant voor de uitvoering van een wettelijk verplichte accountantscontrole ligt dus vrij hoog.

Mocht uw onderneming, na verloop van tijd, toch een accountantsverklaring nodig hebben, ook dat kunt u met een gerust hart over laten aan Raedenburg Controle.