Controle

Raedenburg Controle

Het werk van Raedenburg Controle bestaat uit vele verschillende aspecten.
Onder andere de controle op administratieve dienstverlening, het opstellen van jaarrekeningen, (verplichte en/of vrijwillige) controle of accountantscontrole. Geheel afhankelijk van uw onderneming heeft u hier in meer of mindere mate mee te maken.

Samenstellen en controle van (project)administratie

Raedenburg Controle stelt de jaarrekeningen op van een groot aantal middelgrote en kleinere bedrijven, non-profitorganisaties, verenigingen en zelfstandigen.

De jaarrekening is gebaseerd op uw financiële administratie. Het is het financiële eindverslag van uw organisatie.
Wij weten als geen ander wat daarvoor nodig is. Ook in het geval van een geconsolideerde jaarrekening.
Wij stellen voor u de balans en resultatenrekening samen, inclusief de daarbij behorende toelichting.

Ook verzorgen wij de aangiften Omzetbelasting en zijn wij u behulpzaam bij het opstellen van tussentijdse cijfers, prognoses en begrotingen.

Controle

Daarnaast controleren wij de boeken voor grotere ondernemingen. Deze cijfers vormen het uitgangspunt voor advies aan directie en aandeelhouders. Naast de controle van jaarrekeningen verrichten wij ook bijzondere controleopdrachten om , indien nodig in samenwerking met een accountant, een accountantsverklaring te kunnen afgeven. U kunt hierbij denken aan een (vrijwillige- of bancaire) inbrengverklaring bij de oprichting van een (besloten) vennootschap, een verklaring bij een subsidieaanvraag of een verklaring met betrekking tot de omzet van een project.

Enkele diensten andere diensten:

1.    Controle en/of opstellen van uw administratie bij u op kantoor of via online administratiepakket;

2.    Opstellen en/of controleren van periodieke financiële rapportages (en/of fiscale aangiftes);

3.    Het vergelijken van uw financiële gegevens met die van uw branchegenoten

4.    Opstellen en controleren van budgetten, begrotingen an andere financiële analyses;

5.    Opstellen en controleren van jaarcijfers, samenstellen van jaarrapporten;

6.    Indien nodig het verzorgen van goedgekeurde jaarrapporten.